Patriotyzm i terroryzm- damy radę jako Polacy?

Patriotyzm i terroryzm – dwa pojęcia, tak różne, ale obecnie myślę, że bardzo ze sobą związane. Pierwsze definiowane jako szacunek i oddanie własnej ojczyźnie, ale też gotowość do ponoszenia ofiar – aby jej było lepiej. Terroryzm natomiast przeciwnie – użycie siły i/lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa. W walce z terroryzmem – „incydentami” w danym kraju konieczne jest zjednoczenie jego obywateli – czy my jako Polacy, jesteśmy na to przygotowani? Read more

czy wiara jest człowiekowi potrzeba, wybuch

Czy człowiekowi potrzebna jest wiara?

Czy człowiekowi potrzebna jest wiara? Czym jest wiara? Jakie są jej przedmioty? Wiara jest czymś, co trudno zdefiniować swoimi słowami, niezależnie od tego, czego ona dotyczy. Niezmiennie jednak kontrowersyjnym tematem jest kwestia: wiara w Stwórcę wszystkiego, co jest – jako Boga, Allaha, Buddę, itp, lub wielu bogów czy wiara w Wielki Wybuch, jako niepowstrzymany efekt nagromadzenia materii w jednym miejscu? A może połączenie tego – nagromadzenie materii w jednym miejscu i czasie za wolą Boga? W co łatwiej Wam uwierzyć? I czy w ogóle potrzeba w coś wierzyć? Czy człowiekowi potrzebna jest wiara? Read more

Historia kołem się toczy – tylko kto wyciąga wnioski?

Historia kołem się toczy – niby banalne sformułowanie, ale nie do końca. W historii było już tyle mądrych osób, tak wiele słusznych wniosków zostało sformułowanych, mimo to, ani ludzie, ani politycy tej wiedzy nie wykorzystują. Albo gorzej – nie zdają sobie sprawy, że takie sytuacje i takie dylematy już się w przeszłości wydarzyły. Mamy jakąś taką tendencję do traktowania swoich problemów, jako jedynych w swoim rodzaju, wyjątkowych, nie szukając przy tym wzorców i podobieństw z innymi problemami. Gdybyśmy to robili, być może zaoszczędzilibyśmy sobie wiele nieprzyjemności. Cytaty na dziś są dwa – jeden, po raz kolejny z książki o Margaret Thatcher, być może odpowie na pytanie, co premier Wielkiej Brytanii sądziłaby o programie 500+ oferowanym przez polski rząd. Drugi cytat z książki V. Blasco Ibaneza... Read more