herodot

bycie idealnym, Herodot, "Przeciwności losu wydobywaj