Bycie idealnym – czy można i czy warto?

Bycie idealnym – wielu ludzi dąży do perfekcji. W gruncie rzeczy to dobrze – chcemy być profesjonalistami w pewnych dziedzinach, ciągle podnosić poziom swoich umiejętności i wiedzy, zyskiwać nowe doświadczenia. Gorzej jednak, gdy ta potrzeba na bycie idealnym przenosi się na wszystkie aspekty życia, co zabiera spontaniczność, radość z tego, co się ma i dostrzeganie tylko tego, czego wciąż brakuje. Czy można być idealnym? I w sumie, czy warto? Read more