Patriotyzm i terroryzm- damy radę jako Polacy?

Patriotyzm i terroryzm – dwa pojęcia, tak różne, ale obecnie myślę, że bardzo ze sobą związane. Pierwsze definiowane jako szacunek i oddanie własnej ojczyźnie, ale też gotowość do ponoszenia ofiar – aby jej było lepiej. Terroryzm natomiast przeciwnie – użycie siły i/lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa. W walce z terroryzmem – „incydentami” w danym kraju konieczne jest zjednoczenie jego obywateli – czy my jako Polacy, jesteśmy na to przygotowani? Read more